Vietravel bị xử phạt 60 triệu đồng

Phạm Duy

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi thông báo xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel.

vietravel-1620143054.jpg
Ảnh minh họa.

Ngày 26/4/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 71/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính 60 triệu đồng, vì đã có hành vi vi phạm hành chính "công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật". trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel (địa chỉ: 190 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh).

Cụ thể, Công ty cổ phần Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN không đúng thời hạn đối với các tài liệu:

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2019 soát xét thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước, giải trình nguyên nhân chênh lệch 5% lợi nhuận sau thuế trước và sau soát xét trên Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán, sửa đổi, bổ sung

vietravel-2-1620143054.png
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi thông báo xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty lần thứ 7, bổ nhiệm kế toán trưởng theo Quyết định số 193/QĐTC-VT ngày 01/06/2019, Tờ trình số 252-TTr/HĐQT-VT ngày 09/8/2019 về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, thành lập chi nhánh tại Hải Dương theo Quyết định số 286-QĐ/HĐQT-VT ngày 26/8/2019, phát hành cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 190-NQ/HĐQT-VT ngày 10/6/2020, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thay đổi người nội bộ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Mức phạt được đưa ra theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Được biết, Công ty cổ phần Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel tiền thân là Trung tâm Tracodi Tour thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển GTVT (Tracodi). Năm 1995 Trung tâm chính thức phát triển thành doanh nghiệp độc lập với tên gọi là Công ty Du lịch và Tiếp thị GTVT (Vietravel).

Vào ngày 09/4/2021, Công ty cổ phần Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel có Nghị quyết số: 120-NQ/HĐQT-VP, về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021.

Cụ thể, Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị CTVT Việt Nam-Vietravel chậm nhất trước ngày 30/5/2021 và giao Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty thự hiện các thủ tục để thông báo đến cổ đông.