Nông sản liệu có thực sự cần "giải cứu"?

Hương Quỳnh

Nông sản không được giá, nhiều hộ nông dân cũng không buồn thu hoạch để mang đi tiêu thụ, họ chấp nhận đổ bỏ để nhanh chóng bắt đầu vụ mùa mới.

Khắp phố phường Hà Nội những ngày này không khó để bắt gặp những điểm bán giải cứu rau củ quả từ các tỉnh chuyển về như Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc và cả các huyện vùng ven của Hà Nội. Không được giá, nhiều hộ nông dân cũng không buồn thu hoạch để mang đi tiêu thụ, họ chấp nhận đổ bỏ để nhanh chóng bắt đầu vụ mùa mới. Nông sản giá thấp và đổ bỏ, nhưng thực tế có cần đến việc “giải cứu” hay không?