Những Tăng Ni phát nguyện dấn thân vào vùng dịch

Theo An Viên

Những ngày qua, rất nhiều tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã viết thư phát nguyện tham gia vào Nam chống dịch COVID-19.