Người dân được cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử từ ngày 14-8

Thái Sơn

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký ban hành Thông tư số 73/2021/TT-BCA, có hiệu lực từ ngày 14-8-2021, quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan. Theo đó, khi đủ tuổi theo quy định, công dân có quyền được cấp hộ chiếu phổ thông loại gắn chíp điện tử...

ho-chieu-1625492475.png