Năm 2021, Khang Điền kế hoạch lãi ròng 1.200 tỷ đồng

Thiện Tùng

Dự kiến trong năm 2021, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (KDH) đạt doanh thu 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.200 tỷ đồng.

khang-dien-1620315341.jpg
KDH dự kiến doanh thu năm 2021 là 4.800 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (KDH) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tại Đại hội, các cổ đông của KDH đã thông qua tất cả các nội dung quan trọng trong hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Năm 2020, kết quả kinh doanh của KDH tiếp tục phát triển tốt. Tính đến cuối năm 2020, KDH đã bán gần 100% dự án nhà liên kế và biệt thự Verosa Park và căn hộ Lovera Trong năm 2020, KDH đạt doanh thu 4.532 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.152 tỷ đồng, lần lượt tăng 61% và 26% so với năm 2019.

Vốn chủ sở hữu đạt 8.158 tỷ đồng, chiếm 59% tổng nguồn vốn và là nguồn vốn chủ lực trong việc hình thành nên tài sản của công ty. Điều này thể hiện định hướng của KDH trong việc tự chủ tài chính, đảm bảo hệ thống cơ cấu vốn an toàn.

Ngoài ra , KDH tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục pháp lý các dự án ở TP Thủ Đức, Bình Tân, Bình Chánh và dự kiến triển khai 3 dự án mới: 2 dự án nhà phố - biệt thự ở TP Thủ Đức với quy mô 4,3 ha và 5,7 ha; 1 dự án chung cư tại quận Bình Tân với quy mô 1,8 ha.

KDH dự kiến doanh thu năm 2021 là 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.200 tỷ đồng.