Infographic: 3 nhiệm vụ quan trọng cần làm ngay sau ngày bầu cử

Bảo Nhi - Theo VOV

Công bố kết quả bầu cử, xác nhận tư cách người trúng cử và báo cáo tổng kết cuộc bầu cử là 3 nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, cần thực hiện ngay sau ngày bầu cử.

bau-cu-1621902873.png