Hà Nội cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa xuân

Bạch Thanh

Sở NN&PTNT Hà Nội thông tin, tính đến ngày 2-3, toàn thành phố đã gieo cấy được hơn 83.000ha lúa xuân, đạt 98,6% diện tích gieo cấy của toàn thành phố. Trong đó, gần 90% diện tích hoàn thành xong trong tháng 2 với khung thời vụ tốt nhất.

Hiện nông dân ở nhiều địa phương đã chuyển trọng tâm sang việc chăm sóc lúa xuân, như thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi diễn biến của ốc bươu vàng, các bệnh (nghẹt rễ, đạo ôn...) và tình trạng chuột hại trên lúa mới cấy để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

Theo đánh giá của ngành Nông nghiệp Thủ đô, sản xuất vụ lúa xuân 2021 bước đầu có nhiều thuận lợi bởi thời tiết ấm áp; nông dân chủ động trong sản xuất, đưa giống mới, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Đặc biệt, công tác chỉ đạo sản xuất, chống hạn được các địa phương tích cực triển khai từ sớm; nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất được áp dụng hiệu quả...