Danh sách các địa điểm nguy cơ cao mắc Covid-19

Mỹ Hoa

Tính từ ngày 29/4/2021 đến 16 giờ chiều 9/5/2021, Hà Nội và nhiều tỉnh trong cả nước đã liên tiếp ghi nhận các ca mắc Covid-19. Dưới đây là một số địa điểm có nguy cơ cao mắc Covid-19 tính đến 16 giờ chiều 9/5/2021

danh-sach-1620572750.jpg