Sát Tết, hơn 400 ô tô nguyên chiếc 'đổ bộ' Việt Nam mỗi ngày

Tổng cục Hải quan cho biết lượng ô tô nhập khẩu trong tháng 12/2020 đạt 12.690 chiếc, tương ứng mỗi ngày có 423 chiếc "đổ bộ" thị trường Việt Nam.