Sáng chế hữu ích của sinh viên

Việc nghiên cứu và xây dựng thành công robot tự hành thông minh của nhóm sinh viên Viện Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho thấy khát vọng chinh phục lĩnh vực công nghệ đột phá, mũi nhọn của sinh viên Việt Nam. Sáng chế hữu ích này sẽ góp phần giải phóng bớt sức lao động cho con người, hướng tới xây dựng một xã hội văn minh, hiện đại.